GIỚI THIỆU

Đây là trang giới thiệu

CEO
Đặng Lê Huy
Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào

KẾ TOÁN
Dương Thanh Trà
Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó

Quản lý nhân sự
Đỗ Minh Quân
Mỗi khi bạn có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu

Chuyên gia đối tác
Trần Nguyễn Kim Anh
Cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng